DAGALI MUSEUM

DAGALI MUSEUM

Åpningstider/opening hours 

Dagali museum finner du midt i fjellbygda Dagali. Her er det bygninger og gjenstander fra Dagali, Skurdalen, Tunhovd og Uvdal.  Det meste er i Numedalstradisjon, siden Dagali helt fram til 1944 hørte til Uvdal kommune. Museet er bygget opp som en gammel gård med ni ulike gårdsbygninger fra Dagali, de fleste fra 1700- og 1800-tallet. I tillegg finner du den gamle skolestua fra bygda, og et utstillingsbygg med gjenstandssamling.

Du kan se de gamle husene på Dagali Museum her på Digitalt Museum.

Kart til DAGALI MUSEUM

Dagali Museum var opprinnelig en privat samling. Lærer og fanejunker Gunnar Stensen startet å samle gjenstander rundt 1900 og bygninger fra rundt 1920 og framover, og bygget så opp samlingen på sin egen gård, Fagerlund. I 1947 testamenterte han hele museet til bygda, og Dagali museumsforening ble stiftet for å drive det videre.

Hver sommer stiller anerkjente kunstnere ut i Kjønaas-stabburet. Museumsdagen under Dagali-dagan midt i juli har blitt en hyggelig tradisjon.