HOLSDAGEN 2019

Bli med på et ekte Holingsbryllup!

Bli med og opplev hvordan et bryllup kunne foregå i Hol til godt ut på 1900-tallet. Vielsen foregår i Hol gamle kirke. Deretter går brudeferden med hest til Hol Bygdemuseum. Her blir det rikholdig program. Holsdagen ble arrangert for første gang i 1957.  Les mer Holsdagen på Facebook

Nettside HOLSDAGEN

PROGRAM Holsdagen 2019

Kl. 11.00: Messe med vigsle av brudeparet i Hol gamle kyrkje. Det er fri tilgang til kyrkja etter at alle med bunadar som er med i brudefølgjet, har teke plass.

Kl. 11.30: Brylluppsferda startar frå Hol gamle kyrkje og går langs fylkesveg 50 til bryllupsgarden i Hol bygdemuseum.

Kl. 12.45: Brudefølget kjem til gards på Hol bygdemuseum ved Hagafoss. Dei blir helsa med lurblåsing Anne Marie Kollhus. Fyritalsmennene orienterer på norsk og engelsk om brureskikkar og tradisjonar.

  1. Brurevisa frå Hallingdal blir sunge til brudeparet.
  2. Brureparet dansar fyrste dansen – som kallast «å legge krossen»!
  3. Presentasjon av bunadane frå Hallingdal.
  4. Halling med sprelske hallingkast
  5. Diverse innslag frå folkelivet i eldre tider
  6. Hallingspringar med 2 følgju – danse med 2 damer samtidig
Innimellom innslaga blir det orientert om gjestebodstradisjonar m.m. av fyritalsmennene på engelsk og norsk. Det blir sal av mat og drikke i bryllupsgarden. Etter gjestebodet er det mogleg å få omvisning i dei gamle husa.
Innimellom innslaga blir det orientert om gjestebodstradisjonar m.m. av fyritalsmennene på engelsk og norsk.Det blir sal av mat og drikke i bryllupsgarden. Etter gjestebodet er det mogleg å få omvisning i dei gamle husa.