HØSTTAKKEFEST

 

Søndag 3. september 2017 kl. er det høsttakkefest på Ål Bygdamuseum. Hjertelig velkommen!