MODER JORD DAG

MODER JORD- DAG 2017, ÅL BYGDAMUSEUM

Moder Jord- dagen vart oppretta av FN i 2009 for å anerkjenne at jordkloden og økosystemet sørgjer for liv og næring til verdas bebuerar. Nemninga Moder Jord reflekterar den gjensidige avhenga mellom menneska, andre levande artar og planeten. Dette er ein dag som det er verdt å markere, og bør vere til interesse for alle, då økosystemet er heilt avgjerande for vår eksistens.

I 2012 starta Nigardstugu og Hallingdal Museum eit samarbeid for å markere dagen. Tema har tidlegare vore: Brennesla til glede og nytte gjennom tidene, Økologisk jordbruk og gamle kornsortar, Skogen lokalt og globalt, Det livsviktige vatnet før og no, Ta vare på matjorda- ta vare på deg sjølv og frø .

 

Hjarteleg velkomen!