MODER JORD DAG

MODER JORD- DAG 2017, ÅL BYGDAMUSEUM

Nemninga Moder Jord reflekterar den gjensidige avhenga mellom menneska, andre levande artar og planeten. Moder Jord-dagen er ein FN-dag og den aller fyrste dagen vart markert i 2010, to år før markering starta på Ål med Hallingdal Museum som iniativtakar og Nigardstugu som medarbeidar. Me ynskjer at denne dagen skal gje inspirasjon til å gjere ein positiv innsats for Moder Jord.

Tema tidlegare har vore: Brennesla til glede og nytte gjennom tidene, Økologisk jordbruk og gamle kornsortar, Skogen lokalt og globalt, Det livsviktige vatnet før og no, Ta vare på matjorda- ta vare på deg sjølv og Frø.

I år blir det markering på Ål Bygdamuseum laurdag 22. april kl. 19, med tema

Andelslandbruk og Oikos lokallag.

Oikos- Økologisk Norge er ein medlemsorganisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og produkt, økologisk landbruk, helse og miljø. Det favnar både produsent og forbrukar i same organisasjon. «Vi er et felleskap for alle som ønsker en bedre, sunnere og mer rettferdig verden- bli med!» , seier dei på nettsida si. Det er fleire som ynskjer å starte eit lokallag i Hallingdal. Kanskje denne kvelden kan vere den spede spira?

I andelslandbruk tek forbrukar og produsent i samarbeid ansvar for matproduksjonen. Eit av grunnprinsippa innan andelslandbruk er å leggje til rette for eit bærekraftig landbruk.

Det er ynskje om å starte andelslandbruk, i fyrste omgang for ungar, på Ål Bygdamuseum. Det kjem til å bli eit litt annleis andelslandbruk enn de kan lese om på andelslandbruk.no, sidan det berre er for born, og fordi me vil nytte ville vekster i tillegg til dei kultiverte. Leik og moro blir sjølvsagt ein del av opplegget. Det er mål om å gje borna nærheit, forståing og praktisk erfaring om ville og dyrka vekster. Me tenkjer at det er viktig kunnskap, både fordi det sparar naturresursar andre stader i verda og fordi det er kunnskap som kan vere godt å ha med seg inn i framtida.

Me fer besøk av Marit Nerol frå Nerol Økologiske Andelshage i Hol og Karine Kjellberg Granli frå Hadeland andelslandbruk på Jevnaker, som båe vil fortelje frå dei respektive andelslandbruka. Hadeland andelslandbruk er organisert som eit samvirke med tre gardar knytt til seg. Karine er også med i lokallaget Oikos Hadeland og vil fortelje om korleis eit Oikos lokallag arbeidar.

Mat og drikke, av økologisk kvalitet blir servert. Fritt bidrag.

Hjarteleg velkomen til ein triveleg og interessant kveld!

Moder Jord dag 22. april 2017 Ål Bygdamuseum