MUSEUMSDAG I DAGALI

Velkommen til museumsdag i Dagali kl. 11-16 med friluftsgudstjeneste kl. 12-13.

Åpen dag på Dagali Museum kl. 11-16
Friluftsgudstjeneste kl. 12.00

Alle hus er åpne. Aktiviteter for barn.
Gratis inngang.

Alle hus er åpne.