MUSEUMSDAG PÅ DAGALI MUSEUM

MUSEUMSDAG PÅ DAGALI MUSEUM

 

 

 

 

 

Åpen dag på Dagali Museum kl. 11-16
Friluftsgudstjeneste kl. 12.00
Lidvard Hytta forteller om sin nye bok «Motstandskamp i Øvre Numedal» i skolestua kl. 14.00
Utstilling i Kjønaas-stabburet: Bergit Hansen – Maleri
Alle hus er åpne. Aktiviteter for barn.
Servering av rømmegrøt, kaker og kaffe v/Dagali Bygdekvinnelag etter gudstjenesten. Gratis inngang.

Alle hus er åpne.