ØKOUKA 2019

ØKOUKA 2019

Feiring av norsk økologisk mat og jordbruk

ØKOUKA er ei nasjonal feiring av norsk økologisk mat. Arrangementa denne veka formidlar råvarer, kunnskap og inspirasjon. Veka vil vise fram mangfaldet av landbruk- og matproduskjon i Noreg og knyte det til folks kvardag.  For meir info og program sjå:  https://www.okouka.no/