Mostugu på Dagali Museum

Draktutstillingen på Dagali Museum

800 x 400 Dagali Museum_5

 

 

 

 

 

 

 

Dagali Museum har en fast utstilling med gamle hus, folkedrakter og gamle redskaper.

Gunnar Steensen (1870-1970) startet innsamlingsarbeidet allerede omkring år 1900. I 1947 testamenterte han museet til bygda Dagali. Museet har bygninger og gjenstander fra Dagali, Skurdal, Tunhovd og Uvdal. Det finnes ialt 12 bygninger på museet de fleste fra 1700- og 1800-tallet.

Hvis en gård i gamle dager hadde de husene som trengtes for å sies å være vellordnet, måtte husluten bestå av stue, stabbur, sommerstue (eldhus), låve, fjøs, sauestall og hestestall. Dessuten hadde de fleste gårdene i Dagali smie og badstue samt kvern som de kanskje var to om. De andre betalte for å få malt kornet sitt, enten med penger eller med en porsjon mel. I tillegg til bygningene som er oppført på Dagali Museum sitt område har museet bygninger som står 3 andre steder i Dagali: 1. Gvølveli: seter oppover mot Kjønåsen. 2. Skogsarbeiderhytte: står i skogen øst for Kjønrud. 3. Ølistugu: se «Gamle sagn fra Dagali» eller som Daga’lir 1991.

Se de gamle husene på Dagali Museum her.