HALLINGDAL MUSEUM NESBYEN

Åpningstider/Opening hours

Hallingdal Museum Nesbyen, tidligere Hallingdal Folkemuseum grunnlagt av Landbruksdirektør Gudbrand Tandberg i 1899, er blant de eldste friluftsmuseene i Norge. Det var fram til 2004 distriktsmuseum for Hallingdal. Etter dette er museet på Nesbyen administrasjonssenteret for Hallingdal Museum, som igjen er en del av Buskerudmuseet.

På museumsområdet ved de maleriske fossene i Rukkedøla finnes det 30 antikvariske bygninger og ca. 30 000 gjenstander fra hele regionen. «Staveloftet» fra Ål ble bygd rundt 1340 og er i dag et av landets best bevarte ikke-kirkelige trehus fra middelalderen.

På museet står også en annen sjeldenhet, «Emigranthuset», et bolighus bygget i Nord Dakota i 1882 av den emigrerte ålingen Ole Svendsen Skrattegard. Ole var gift med Gro Nilsdatter f. Gudmundsrud fra Ål. De reiste nygifte til Amerika. Gro døde i 1878 etter den 10. barnefødselen på bare 16 år. Ole flyttet da fra deres farm i Iowa til Nord Dakota hvor han bygget huset du i dag kan se her.

Andre bygninger man kan se på museet er blant andre Lie skole fra 1871, en utedo fra nedlagte Liodden jernbanestasjon, en seterbu bygget som årestue, revegård, Nes mølle og flotte rosemalte stuer.

 

Du kan se alle de gamle husene på HALLINGDAL MUSEUM, NESBYEN her på Digitalt Museum

Hallingdal Museum Nesbyen ligger i forlengelsen av «Gamle Nes». I dag et levende bomiljø, men også en vel bevart del av Nesbyens historie som senter for embetsstanden i Hallingdal. Ove Gude var noen år Sorenskriver her. Sønnen, Hans Gude, som da utdannet seg til maler i Dusseldorf besøkte foreldrene flere ganger, både med og uten kunstnerkolleger.  Langs fossene i Rukkedøla fant de mange motiv, og reproduksjoner av noen malerier kan sommerstid sees langs den såkalte «Gudestien» som strekker seg langs museumsorådet og ned i «Gamle Nes».

Gjennom året arrangeres ulike temadager ved museet. Markens Grøde, Jul på museet og Vinterdag. Hver onsdag fra slutten av juni til begynnelsen av august vises gamle håndverkstradisjoner i husene og på museumsområdet. Den gamle landhandelen er åpen og tilbyr et variert utvalg av varer. Jenta i StaveloftetFortellerteatret «Jenta i Staveloftet» er inspirert av sagnet om jenta som overlevde Svartedauden innesperret i loftet på gården. Forestillingen vises i Staveloftet disse onsdagene.

Energikilder«Energikilder» i det gamle bondesamfunnet er museets aktivitetsområde hvor det finnes interessante oppgaver for folk i alle aldre. I en rolig arm av Rukkedøla er det laget et mini-fløtningsanlegg hvor barn i følge med voksne kan prøve seg som tømmerfløtere. Fløterhaker lånes ut i museumsbutikken som forøvrig har et flott vareutvalg. I samme bygning kan du besøke den faste draktutstillingen og skiftende utstillinger.

Nes Museumslag er av stor betydning for aktiviteten ved museet. Laget  eide frem til 1999 Hallingdal Folkemuseum. Da ble museet en offentlig stiftelse og i 2004 inngikk det som en del av Stiftelsen Hallingdal Museum. Andre viktige samarbeidspartnere  er Nes Husflidslag og Nes Historielag.

Kart til HALLINGDAL MUSEUM, NESBYEN