LEDIG SOMMERJOBB

Dagali Museum og Hemsedal Bygdatun

Museumsvert

 

Hallingdal Museum består av avdelingene Gol Bygdamuseum, Ål Bygdamuseum, Hol Bygdemuseum, Hemsedal Bygdatun, Dagali Museum og Hallingdal Museum, Nesbyen. 

 Til Dagali Museum og Hemsedal Bygdatun søker vi nå etter utadvendte og kulturhistorisk interesserte personer med gode språkkunnskaper, fortrinnsvis norsk og engelsk.

Arbeidet som museumsvert består i å formidle det gamle bondesamfunnet til norske og utenlandske besøkende med utgangspunkt i museets bygg og gjenstander. I stillingen inngår også enkle vaktmesteroppgaver.  Erfaring fra lignende arbeid er en fordel. Opplæring vil bli gitt.

Sesongen er fra 1.7- 7.8.  Arbeidstiden er tirsdag til søndag fra kl. 11-16. Lønn etter tariff.

Søknad med attester og referanser sendes pr. post eller e-post innen 1.mai til Hallingdal Museum, Møllevegen 18, 3540 Nesbyen. E-post: post@hallingdal-museum.no Merkes «Sommerjobb».

Nærmere opplysninger på telefon 32 07 14 85 v/Marit eller Magnhild.