«Sander Røo fødd 1816»

I 2016 er det 200 år siden Sander Røo ble født. I utstillingsbygget finner du en liten utstilling over denne bemerkelsesverdige holingen.

Mykje er skrivi om Sander Røo. I Folk og fortid i Hol har han fått eit eige kapittel med denne innleiingi: «Sander står i ei særstilling i Holssoga. Han var ein kulturpersonlegdom, som hadde mange interesser og gjorde innsats på mange område, og langt utover det vanlege. Han sette djupe merke etter seg i bygda også ved det føredøme han vart for yngre som tok over etter han – – – .»

SanderRøo