SKOLE OG BARNEHAGE

Museet har flere pedagogiske tilbud å by på, både i og utenfor Den Kulturelle Skolesekken,  alle forankret i Kunnskapsløftet. Der hvor ikke annet er nevnt, er tilbudet gratis. Bestilling bør gjøres i god tid på forhånd. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller ønsker om andre tema.

O

Energikilder i det gamle bondesamfunnet

Ved Hallingdal Museum Nesbyen
mai – oktober for 4. – 7. trinn
400,- pr. gruppe

Gjennom ulike aktiviteter gjøres elevene kjent med arbeid og energikilder i det gamle bondesamfunnet; håndkraft, vannkraft, hestekrefter, brensel og ild.

Fra kokegrop til mikrobølgeovn

Ved alle museene i Hallingdal
april-oktober for 9. trinn

Hvordan ble maten lagret og hvor ble den tilberedt før elektrisitet og fryseteknikk gjorde hverdagen enklere? Hvilken betydning har denne utviklingen for vår samtid?

Et tre

Ved alle museene i Hallingdal
eller ved den enkelte skole. Hele året. 1.-7. trinn.
Praktisk arbeid må foregå i små grupper.

Først en kulturhistorisk innføring i hvordan treet kunne nyttes i eldre tid. Deretter praktisk arbeid med et valgt treslag fra felling i skogen til ferdig produkt.

Tømmerfløting

Ved Hallingdal Museum Nesbyen
Tid: April – oktober for 4. -7. trinn

Hvordan foregikk tømmerfløtningen og hvilken betydning hadde den? Teoretisk innføring med påfølgende aktivitet i museets fløteranlegg.

 

Helsestell

Ved Hallingdal Museum Nesbyen
April  – oktober for VGS

Vi tar for oss hygiene, helseplager og behandling i det gamle bondesamfunnet, samt milepeler fra veien til vårt moderne helsevesen.

Helsestell Dks vgs

 

På jakt etter fjøsnissen

Ved Hallingdal Museum Nesbyen og Ål Bygdamuseum
I desember for barnehager, 4 -5åringer
Pris: 20,- pr. barn ved evt. grøtservering.

Foran peisen får barna høre om jul i gamledager og om fjøsnissen. Etterpå går vi ut og ser om vi finner ham! Hvis dere ønsker det, serveres det risengrynsgrøt.

Mat og vatn -før og no

Ved Ål Bygdamuseum, Dagali Museum og Hallingdal Museum Nesbyen
Tid: Mai- oktober for 1.- 7. trinn

Korleis fekk dei mat og vatn før, kva åt og drakk dei? Korleis lagra dei maten?Borna fer bere vatn med vass- sele.

Mat og vatn i dag.

Åkeren, urtebedet og dei ville vekstene på museumsområdet. Omvisning med smak!

 

 

 

Lafting og praktisk matematikk

Ved alle museene, eventuelt i skolens nærmiljø.4.-7. trinn. 

Enkel innføring i hvordan et laftet bygg er satt sammen, og de ulike delene av bygget. Deretter ei matematikkøkt, med måling, tegning og regning for å finne ut hvor mange trær som må felles for å bygge ei tømmerstue..

 

Gammeldags skoletime

Ved Hallingdal Museum Nesbyen, Ål Bygdamuseum, Dagali Museum, Gol Bygdemuseum
April – oktober for 1.-10. trinn

Vi tilbyr en skoletime som i gamle dager i en av våre gamle skolestuer. Litt skolehistorie, lesing, skriving og matematikk, alt tilpasset årstrinn.