«UTENDØRS» PÅ TØMMER – Brynhild Slaatto 2019

BRYNHILD SLAATTO – tekstilkunstner

Utstilling på Hallingdal Museum, Nesbyen sommeren 2019

Utstillingsåpning onsdag 26. juni kl. 11.  Utstillingen henger oppe til august 2019.

BYGGJEVYRKE

Av Nina Berre, arkitekt og arkitekturhistoriker

Tømmeret var «byggjevyrket» for å reise hus til gårdsdriften. En god bygning krevde at håndverkeren var kjent med hvilke emner som egnet seg, og hvordan trevirket skulle bearbeides. Det beste var kvaegått tømmer. Først skulle toppen av treet hugges slik at sevja kunne trekke. Etter to år fikk margen kiler slått inn for at stokken ikke skulle sprekke. Så kunne selve oppføringen starte. Å lage et hus tok sin tid, og krevde omtanke og håndlag. Og bygningene kunne stå i århundrer, særlig fra 1700-tallet av, da huskroppen ble løftet opp fra grunnen slik at den ikke råtnet nedenfra.

Denne norske trearven, slik vi fortsatt kan se den på steder som Hallingdal museum, er en viktig del av og betydelig linje i norsk arkitekturhistorie. De enkle trehusene viser den samme, nærmest selvsagte kvaliteten, som redskaper det har tatt generasjoner å utvikle. Lik en øks er bygningens funksjon, konstruksjon og materialitet vevd sammen i en klar og velproporsjonert form. Vind, vær og sol tærer på arkitekturen og gjør den bare vakrere med tida.

Brynhild Slaattos «byggjevyrke» er tekstil, og vevstolen er hennes redskap. Etter at første trinn er gjort ferdig i atelieret, flytter hun tekstilene utendørs og monterer dem på gamle tømmerhus. Over tid utsettes stoffpanelene for vær, vind og sol. At nedbryting av garn og renning skjer raskere enn for tømmer og bygninger, minner oss om betydningen av tid og alle tings forgjengelighet. Og kanskje stiller kunstverket spørsmål om noe er i ferd med å gå tapt når vi nå bygger nytt; en århundrelang kunnskap om materialer og metoder, og om det vakre i ting som får lov til å elde

 

Fra nettsiden til Brynhild Slaatto:

Jeg liker en sanselig tilnærming til materiale: papir og garn. Jeg arbeider ofte med tråder i flere lag for å øke dybde og gi lys og skygge til flatene – papir med ulik struktur og mønster bygger jeg med, lag på lag – som collager.

Arbeidet mitt er påvirket av nordisk og internasjonal byggekunst, samt landskap og farger som skifter med årstidene.

Endringsprosesser som skjer med garn-/taumateriale utendørs i vær og vind, opptar meg. Prosjektene: Utendørs I, II og III som bl.a. har vært vist på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo, på låveveggen i Dagali, Hallingdal museum, på Vevringutstillingen, på Galleri Rundetaarn i København og på Tveten og Nordre Lindeberg gård i Oslo, viser dette.

 

Utendørs IV. Foto: Anders Bergersen