«Hvilken Bragd! En vevreise i tid og rom»

Hallingdal Museum Nesbyen

Å holde en tradisjon i live betyr først og fremst å skape nytt med inspirasjon i det som er gjort før. Denne utstillingen er en del av prosjektet ”Åklær fra Buskerud på Verdensveven”. Prosjektet  har bestått av en registreringsdel, en analysedel med oppskrifter på nettet, en produktutviklingsdel og en vandreutstilling.
Buskerud Husflidslag i samarbeid med bygdekvinnelagene i Hallingdal og Hallingdal museum foretok en registrering av åklær i privat og offentlig eie i perioden 1996 – 1999.

Av de 2000 åklærne som ble registrert, er 23 åklær plukket ut; de mest typiske for distriktet, de utypiske, de spesielle i mønstringen og de som er vevd av veversker med stor produksjon bak seg. Disse er så analysert og laget oppskrift til og lagt ut på Verdensveven til allmenn inspirasjon. Åklærne er presentert for tekstilkunstnere og videregående skoler som har latt seg inspirere av denne kulturarven og laget nye produkt. Til sammen danner dette grunnlaget for vandreutstillingen ”Hvilken bragd!? En vevreise i tid og rom.”

Les mer om utstillingen her