VENNEFORENINGER

NES MUSEUMSLAG

Museumslaget i Nes ble stiftet i 1899, samtidig som selve museet ble grunnlagt.

Nes Museumslag er en venneforening for Hallingdal Museum, avdeling Nesbyen. Hovedoppgaven er å være en støtteforening som hjelper museet der det trengs.

Lagets medlemmer utfører mange viktige oppgaver gjennom sesongen. Aktivitetene omfatter alt fra praktisk dugnadsarbeid til deltakelse i museets formidling. Den kanskje aller viktigste oppgaven museumslaget har, er å finne håndverkere til sommerens onsdagsaktiviteter. Da er det behov for håndverkere av alle slag som kan skape liv i de gamle stuene.

Hvis du vil bli medlem i Nes Museumslag kan du sende en e-post til:

Tonje Myre tonje.myre@gmail.com 

eller

Anne Ålien Berg anneaalien@hotmail.com

DAGALI MUSEUMSFORENING

Grunnlegger Gunnar Stensen testamenterte i 1947 museet til bygda Dagali. I realiteten er derfor alle Dagalibeboere eiere av museet. Styret i Dagali Museumsforening fungerer også som redaksjon for årlig utgivelse av Som Daga’lir.

 

ÅL MUSEUMSLAG

Ål Museumslag ligger for tiden i dvale, men det er fullt mulig å delta i arbeidet med å skape et aktivt museum. Ta kontakt med Hallingdal Museum hvis du ønsker å være med på aktivitetsdager ol.l.

 

GOL MUSEUMSLAG

Gol Museumslag arrangerer årlig barnehagedag for alle kommunens barnehagebarn. De arrangerer også kirkekaffe i anledning utendørsgudstjeneste på tomta til den gamle stavkirka. Den ble i 1884 fraktet på slede til Norsk Folkemuseum hvor den nå står.

HOL MUSEUMSLAG

Vi i Hol museumslag ønsker å arbeide for å fremme interesse og forståelse for lokale museer og andre kulturminner samt støtte dagens lokale kultur.

Her i Hol kommune er det mange museer, gamle bygninger og andre kulturhistorisk interessante steder. Det er viktig at de brukes aktivt så mange kan ha glede av dem og at kunnskapen de representerer bevares i lokalsamfunnet. Samtidig er det viktig å ha en arena for aktiv lokal kulturutfoldelse.

For at bevaring skal gi mening er det viktig at mange forstår og verdsetter kulturminnene. Museenes hensikt er også å bevare kunnskap. Men kunnskap bevares i folks hoder. Det er derfor viktig at den samles, bearbeides og spres. Vi i museumslaget mener dette gjøres best ved lokalt engasjement, ved at det finnes en arena for å dele interesser og kunnskap.

Vi ønsker også å inspirere til god bevaring. Vi vil være på vakt for å passe på at kulturminnene blir tatt godt vare på og at de blir brukt på en skikkelig måte. Derfor vil vi arrangere foredrag og utstillinger, og turer til andre museer. Vi vil også arbeide for å dokumentere kunnskap som er ved å gå tapt. Vi vil stille opp for kulturminnene og arrangere dugnader.

I tillegg vil vi ha det hyggelig og støtte hverandre i felles interesser.

Vi gleder oss også over støttemedlemmer som bare ønsker å være med av og til og få informasjon om hva som foregår.

Medlemskontingenten er på kr. 150 for enkeltmedlemmer og kr. 250 for familier. Medlemskapet gir gratis inngang på alle museer i Hallingdal.

Send Mail med Navn, Adresse, telefonnummer og Epostadresse til hol.museumslag@gmail.com

Eller kontakt Hol Museumslag ved Kasserer Sverre Bry,Hovsvegen 163,3577 Hovet,tlf. 92655766.