VI ETTERLYSER PRIVATE FOTOALBUM

Vær med på å gi ettertiden et innblikk i Hallingdal fra tiden rundt 1950 og fremover!

Dokumentasjon av hverdagslivet i Nes

Hallingdal Museum og Nes historielag etterlyser fotografier/album fra privatpersoner og bedrifter for å dokumentere hverdagsliv og arbeidsliv i perioden 1950-2000 eller til digitalfotografiet overtok. Interessante temaer er hverdagslivet generelt, arbeidsliv, bilder av bygninger, barn i leik og arbeid, barneselskap, bryllupsbilder mm. Husk at et bilde kan ha mye viktig informasjon selv om det ikke er av høy fotografisk kvalitet!
Et utvalg avgjør hvilke bilder som digitaliseres og lagres i museets arkiv. Her kan du finne gamle bilder som allerede er digitaliserte: http://bildearkiv.hallingdal-museum.no/fotoweb
Den som leverer inn bilder til scanning bestemmer selv om noen av bildene kan legges ut i vår søkbare database på nett. www.buskerudmuseet.no
Husk at det er viktig å notere navn på personene og eventuelt andre opplysninger du har om bildene.
Ta kontakt med museet på telefon 32071485 eller e-post: mehlum@buskerudmuseet.no